ឡើងកប់! មិនត្រឹមតែ Sky Blu LMFAO ទេ Dj 2Crooks ក៏មក GANZBERG Countdown Music Festival ដែរ!


ភ្នំពេញ៖ DJ 2Crooks ដែលមានសមាជិក2នាក់ Ty I និង Emina ដែលមានភាពល្បីល្បាញ ជុំវិញពិភពលោក ដែលទទួលបាន 3X Platinum Record ច្រើនជាង 20លាន

Views Stream on spotify និងច្រើនជាង 50 លាន Views លើ Youtube. ពួកគេ នឹងបង្ហាញខ្លួននៅមហាព្រឹត្តិការណ៍GANZBERG Countdown Music Festival នៅ

ថ្ងៃទី30 31ធ្នូ 2017 នៅខេត្តសៀមរាបនិងទីក្រុងភ្នំពេញ។

តោះទៅទស្សនា MV របស់2Crooks៖

Dj 2Crooks

Dj 2Crooks

Dj 2Crooks

Dj 2Crooks


Follow Me
Location

Visitor

My Social Channel
www.000webhost.com